تاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱ | ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عارفه تیموری(مدیر)

درسـن هـشـتـاد و سـه سـالگی از " فـرانکــــ لـویـد رایـتـــــ" مـعـمـار بـزرگـــــ و نـامـدار پـرسـیـدنـد :
ازمـیـان کـارهـای بـزرگـی که انـجـام داده ایـد ؛ کـدام را بـیـشـتـر می پـسـنـدیـد ؟
کـه او پـاسـخ می دهـد : کـار بـعـدی را ....