تاريخ : ۱۳٩٠/۸/٢٢ | ٦:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عارفه تیموری(مدیر)

یکی از قدیمی ترین بنا های استان یزد ، نارین قلعه یا نارنج قلعه یا کهندژ ،شهر میبد است . کهندژ یا قهندژ نام دژهای کهنی است که در آغاز پیدایش شهرها بنا شده اند. این بنا را بر اساس نوع مصالح و سبک بنا، می توان مربوط به دوران پارتیان دانسته و به احتمال قوی در ابتدا آتشگاه بوده که بعدها مرکز اداری نظامی شهر شده است . ارتفاع قلعه که دردوران مظفریان تعمیراتی در آن صورت گرفته ازسطح زمین 40متر است. اطراف آن خندقی بوده است و نقب های زیر آن گاهی تا یک فرسنگ ادامه دارد.نارنج قلعه 4برج گرد بلند دارد و تنها قسمت مرکزی آن امروز باقی است .