تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ | ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : ریحانه مانیزانی
 
 اینم اون پرسناژهایی که استادصیفی دادننیشخندنیشخند
 
•برای اسکیس و کروکی های طراحی شهری از آنجایی که مسئله فعالیت و رفتارهای شهری بسیار اهمیت دارد بهترین راه برای نمایش آن، ترسیم فیگورهای مختلف است.
•پرسناژ های یک کروکی یا اسکیس باید وحدت شکلی داشته باشند تا به کار هویت شخصی دهند.