تاريخ : ۱۳٩۱/۱/۱۳ | ٩:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عارفه تیموری(مدیر)

 

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .

با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره و پس زمینه سبز رنگ مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است.

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضیحات

نظریه های عمومی مدیریت

1

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضاییان

انتشارات سمت

2

مدیریت عمومی*

سید مهدی الوانی

نشر نی

3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

علی رضاییان

انتشارات سمت

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضاییان

انتشارات سمت

5

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

6

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی

استیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد )

انتشارات صفار- اشراقی

7

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد نظریه های عمومی مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

کتابخانه فرهنگ

8

رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی )

رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان )

نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

9

سازمان و مدیریت

علی محمد اقتداری

انتشارات مولوی

10

نظریه های عمومی مدیریت

اصلانی، مجبوری و غفارزادگان

انتشارات نگاه دانش

11

مدیریت منابع انسانی

سیدحسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

12

مرور جامع بر نظریه های سازمان و مدیریت

سیدرضا سید جوادین

نگاه دانش

13

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

14

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده

نگاه دانش

15

Management (A Global Perspective) 10th edition

Koontz and Weihrich

 

16

تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی الوانی، مبانی سازمان، رفتار سازمانی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های رضاییان، تئوری سازمان و مبانی رفتار سازمانی رابینز، منابع انسانی سعادت و تئوری و طراحی سازمان دفت، اصول و مبانی مدیریت جاسبی، سازمان و مدیریت نجف بیگی

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

زبان انگلیسی

1

504 Essential Words *

 

 
2

Barron’s Essential Words For the TOEFL*

   

3

زبان تخصصی مدیریت (با تأکید بر استراتژیهای درک مطلب) * محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی انتشارات نگاه دانش
4 زبان عمومی * محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی انتشارات نگاه دانش

5

زبان تخصصی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

6

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

7

زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی*

اصلانی، مجبوری و غفارزادگان

انتشارات نگاه دانش

8

زبان عمومی کارشناسی ارشد

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

9

تافل لانگمن (Paper)

   

10

تافل کمبریج

 

 

11

لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

12

Management (A Global Perspective) 10th edition

Koontz and Weihrich

 

13

Management (6th Edition)

S.P.Robbins & M.Coulter

 

14

Essential Grammar In Use

   

زبان فارسی

1

زبان و ادبیات فارسی، برای رشته های MBA و مدیریت اجرایی *

محمد جواد زینلی

انتشارات نگاه دانش

2

زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی و : MBA شامل شرح درس و نکات تستی، تستهای سالهای اخیر آزمون سراسری

مصطفی علیزاده

نشر کوی کوثر

3

ادبیات فارسی - 10 سال کنکور سراسری

 

گاج

سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت GMAT

1

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت *

احمد صداقت

انتشارات نگاه دانش

2

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

امیر عرفانیان

انتشارات نگاه دانش

3

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت، GMAT

اصلانی، مجبوری و غفارزادگان

انتشارات نگاه دانش

5

بانک سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد GMAT

هادی مسیح خواه، محمدرضا مدیری

انتشارات کتابخانه فرهنگ

6

کنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی

شهاب بچاری

نشر آزاده

دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی
1

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی *

آرمان اشراقی، سروش اصلانی محمودی، مهدی مجبوری ، حسین درگاهی انتشارات نگاه دانش

2

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی *

سیدرضا سیدجوادین

 

3 روزنامه ها، مجلات و سایت های اقتصادی، مدیریتی و آماری، قانون اساسی و قوانین کار و تجارت، بیمه و رفاه و تامین اجتماعی و مصوبات مجلس و ... *
 
 
کلیه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA همراه با پاسخ تشریحی*

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش – برای آزاد ضروری است