بازگشت همه به سوی اوست...

طاهره جان درگذشت ناگهانی پدربزرگ عزیزتو بهت تسلیت میگیم.امیدواریم غم آخرت باشه و بقای عمر تو و خانواده ی گرامیت.بدون که همه ی ما روزی راهی این سفریم.

/ 6 نظر / 39 بازدید
نسترن عسکری

اکنون تو با مرگ رفته ای و من با هر نفس یک گام به تو نزذیکتر میشوم... این است زندگی من!!! طاهره جان بهت تسلیت میگم..

زهرا عیدی نژاد(ریاضی کاربردی)

طاهره جان دوست خوبم بهت تسلیت میگم.امیدوارم غم اخرت باشه.

بنفشه امرایی(مهندسی کشاورزی)

واقعا ناراحت شدم از صمیم قلب بهت تسلیت میگم.

فاطمه

طاهره جان من هم تسلیت میگم . روحش شاد

زهرا

تسلیت میگم آخرین غمت باشه

طاهره

خیلی ممنون از همه شما دوستان خوبم....