محرم.......

 

ماذا وجد من فقدک ؟ و ما الذی فقد من وجدک ؟ لقد خاب من رضی دونک بدلا.

امام حسین (ع) : چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟

آن کس که به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلمأ زیان کرده است...

/ 2 نظر / 46 بازدید
تهی

خوب بود دوستان حداقل برای محرم هم نظری داشتن.نه فقط برای صفه های دیگه

اتابکی

چه نزدیک میشودفاصله خورشید به ماه وقتی که امام حسین(ع) پیشانی حضرت عباس (ع)را می بوسد.تسلی قلب نازنین منتقم خون امام حسین(ع)