عکس منتخب از دیدگاه احترام به میراث فرهنگی

عکس منتخب از دیدگاه احترام به میراث فرهنگی

این عکس گویاتر از هر سخنی است که چقدر فرهنگ احترام به آثار تاریخی و طبیعی در ایران پایین است.

[تصویر: 1319487524.jpg]
/ 2 نظر / 7 بازدید
hadis

متاسفانه من همچین صحنه ای رو دیدم اینم از فرهنگ پایینه موفق باشی

*

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]خواستیم با هم بخندیم یاد بگیریم به هم نخندیم