حالا ببین !

مـــن در بـــرخـــی از امتــــحاناتم مـــــردود شـــدم
امـــا دوستــــم تـــمام درســــهایش را بـــا مـــــوفقیت گــــذراند.
اکنــــون او یــــک مهنــــدس در شـــــــــــرکت
مایـــــــــــکروســــافت اســــت و مــــن فـــقـــــط . . . .
مـــــــــالک مـــــــــایکروســافت هســـــــــتم. (بیـــــل گیــــتس)

اینه ه ه ه ههه .. عینک

/ 1 نظر / 7 بازدید
حسین شربتی

سلام اگه مایل به تبادل لینک هستید بعد از لینک کردن ما با عنوان دانشجویان شهرسازی ژیام نور گرگان و لینک http://systemiran.mihanblog.com ما را مطلع کنید تا شمارا لینک کنیم با تشکر